Secnets nya styrelse

På Secnets årsstämma den 11 mars valdes följande styrelse:

Ordförande:
Richard Buske

Vice ordförande:
Ola Jörgensen

Sekreterare:
Stefan Elm

Kassör:
Alf Lundström

Ledamöter:
Emma Stenholm

Emrah Ercin

Klas Widén

Revisor: Dick Ingelsbo


Revisorssuppleant: Rikard Fröling


Valberedning: Göran Iversson (sammankallande) och Lennart Jonsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *