Värdegrunder

VÄRDEGRUNDER

Våra värdegrunder avspeglar den vilja och avsikt som föreningens medlemmar har på sin yrkesroll och som medlem i föreningen

Dessa är Professionalitet, Delaktighet och Kompetens.

Professionalitet
Avser de förväntningar som föreningen Secnet har på individen i sin yrkesroll vilket innebär att vara ett föredöme med ansvar och integritet.

Delaktighet
Avser den enskilde medlemmens bidrag till att utveckla professionen.
Detta uppnås genom engagemang, initiativ och samverkan.

Kompetens
Avser föreningens förväntningar på de individuella kvalitéerna som svarar upp till säkerhetspersonalen, såsom kunskap, kvalitet och utveckling.

Ladda ner Secnets värdegrunder här!

  • Secnets värdegrunder upprättades 2007.
  • Reviderades 2019.


VÄRDEGRUNDER

Professionalitet, Delaktighet & Kompetens


PROFESSIONALITET

Föredöme innebär att med skickligt ledarskap och eget agerande utifrån interna och externa normer vara ett föredöme för andra.

Ansvar innebär att självständigt eller i samverkan medvetet agera samt att vara beredd på att ta konsekvenser av sitt handlande.

Integritet innebär, utifrån SECNETs värdegrunder, att respektera medmänniskans olikheter.

Integritet innebär vidare att inte på något sätt kränka enskilda, grupp, och/eller tillhörighet.


KOMPETENS

Kunskap innebär att förfoga över rätt och riktig information samt hålla sig ajour med utvecklingen i samhället.

Kvalitet innebär att använda sina kunskaper omdömesgillt och med handlingskraft bidra till framtida utmaningar och mål.

Utveckling innebär att alltid se nya möjligheter och medverka till kontinuerliga förbättringar.


DELAKTIGHET

Engagemang innebär att aktivt delta och utveckla rollen som säkerhets-medarbetare.

Initiativ innebär att självständigt medverka till förändringsarbete i en tidsanda som avspeglar samhället i stort.

Samverkan innebär att genom kommunikation uppnå intressegemenskap och utveckling genom utbyte av erfarenhet.


VILL DU VARA MED OCH UTVECKLA SECNET?

Vill du veta mer om vårt medlemskap?

Samlingsplatsen för Sveriges säkerhetsproffs. Ideel förening och professionellt nätverk sedan 1995

SOCIALA MEDIER

SECNET driver en sluten grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

SECNET på LinkedIn

INFORMATION

Om SECNET
Aktiviteter
Utbildning
Värdegrunder