OM SECNET

OM SECNET

Secnet bildades 1995 och hade sitt första årsmöte 1996. Nätverket var från början en oberoende ideell förening för säkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Secnet är ett modernt och exklusivt nätverk för säkerhetspersonal. Genom Secnet kan professionella fortsätta att träffas under lite lättsammare former och samtidigt få kontinuerlig kompetensutveckling och inspiration.

Secnet är också öppet för yrkesverksamma inom säkerhet som har gått säkerhetsutbildningar hos Företagsuniversitetet.

Villkor för medlemskap är att man har genomgått utbildningar som sträcker sig över minst tre månader eller certifieringar vid Företagsuniversitetet.

Personer som gått andra säkerhetsutbildningar kan ansöka om medlemskap men behörigheten stärks då genom utbildningsbevis och cv och prövas av styrelsen.

Inför antagning till medlem kommer även lämplighet att vägas in av Secnets styrelse. Att man står bakom Secnets värdegrunder är förstås en förutsättning för medlemskap.

I nätverket finns idag medlemmar från både offentlig och privat sektor och från hela landet.

Secnet står för professionalitet, delaktighet och kompetens. Våra värdegrunder avspeglar den vilja och avsikt som föreningens medlemmar har på sin yrkesroll och som medlem i föreningen.

Nätverkets mål

RELEVANS
Att vara den naturliga och mest relevanta samlingspunkten för Sveriges utbildade säkerhetsproffs. En viktig framgångsfaktor är kompetens och ett stort nätverk vilket även gäller kvalificerat säkerhetsarbete, där finns Secnet.

UTVECKLING
Att aktivt verka för utveckling av utbildning inom säkerhetsområdet.

KOMPETENS
Att vidmakthålla och öka kompetensen hos medlemmarna, vilket sker via nätverksträffar och andra sammankomster inom Secnet.

STÖD
Att medlemmarna oberoende av anställningsförhållande ska stötta och hjälpa varandra i säkerhetsarbetet.

OM Secnet

Vårt nätverk i siffror

28

år sedan grundandet

25

resor och konferenser

26O

medlemmarSecnet är en unik samlingspunkt för landets yrkesverksamma inom säkerhet. Nätverkets målsättning är att skapa ett exklusivt, seriöst, attraktivt och modernt nätverk

STYRELSEN

Richard Buske
Ordförande

Ola Jörgensen
Vice Ordförande

Cecilia Martin
Kassör

Gabriella Fennimore
Sekreterare

Anna Axelsson
Ledamot (saknas på bilden)

Klas Widén
Ledamot

Agneta ”Agge” Sjöbom
Ledamot

Lotta Eriksson
Adjungerad från Företagsuniversitetet

Valberedning: Emma Stenholm, Göran Ivarson och Lina Ilmrud

VÅRA MEDLEMMAR

I nätverket finns medlemmar från både offentlig och privat sektor och från hela landet. De flesta har gått en säkerhetsutbildning hos Företagsuniversitetet, såsom exempelvis:

– Säkerhetschef – diplomutbildning
– Säkerhetssamordnare
– Introduktion till Säkerhetsvetenskap
– Diplomerad säkerhetsskyddschef

– Diplomerad informationssäkerhetschef
– Krisledning – diplomutbildning
– CPP – förberedande kurs
– Certifierad Säkerhetschef
– YH-utbildningarna Säkerhets- och trygghetskoordinator
– Yh-kortkurserna Säkerhetsskydd, Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet samt Cybersäkerhet m fl.

Utbildningen ska sträcka sig över en period på tre månader minst. Personer som har gått andra säkerhetsutbildningar kan ansöka om medlemskap men behörigheten stärks då genom utbildningsbevis och cv och prövas av styrelsen.

SECNET är en unik samlingspunkt för landets yrkesverksamma inom säkerhet.

Ladda ner föreningens stadgar här.

Secnet driver en grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

SECNET på LinkedIn

Medlemsavgift:
Bankkonto: 631 – 5006
Swish: 123 518 86 02

Vill du veta mer om vårt medlemskap?

Samlingsplatsen för Sveriges säkerhetsproffs. Ideel förening och professionellt nätverk sedan 1995.

Bankkonto: 5600-3486
Swish: 123 159 1791

SOCIALA MEDIER

SECNET driver en grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

https://www.linkedin.com/groups/9364031/

INFORMATION

Om SECNET
Aktiviteter
Utbildning
Värdegrunder