Aktiviteter


NÄTVERKSTRÄFF DEN 17 NOVEMBER:
Ransomwareattacken mot Coop och Urban Säkerhet

Välkomna till nätverksträffen den 17 november kl 8.30-10.00 då Vania Ceccato från KTH föreläser om Urban Säkerhet och Coops koncernsäkerhetschef Ola Jörgensen ger en bild av sommarens ransomwareattack. Allt startade med en automatisk och till synes rutinmässig uppdatering av programvarorna till kassorna. Uppdateringen visade sig dock vara en skadlig kod som krypterade alla system! Nu berättar Ola mer om konsekvenserna, krisledningen, hur krisen hanterades utifrån ett driftperspektiv och vilka lärdomar som dragits!

Träffen kommer att genomföras som frukostmöte i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm (begränsat antal deltagare) men det finns även möjlighet att ansluta online. Träffen är även öppen för icke medlemmar, dvs för alla som går någon av Företagsuniversitetets säkerhetsutbildningar för närvarande.
Säkra din plats redan nu! Anmälan snarast till: info@secnet.se – ange om du vill komma fysiskt eller ansluta online.


NÄTVERKSTRÄFF, TERRORISM OCH KULTURELL FÖRSTÅELSE

Nätverksträff med fokus på terrorism och kulturell förståelse med Erik Lewin på Vesper Group, skjuts på framtiden. Nätverksträffen kommer att arrangeras när det åter är tillåtet att samla fler än åtta personer. Den sker i samverkan med pågående säkerhetsutbildningar vid Företagsuniversitetet. Det är begränsat antal platser med avstånd mellan sittplatserna.


Information och inbjudan kommer att sändas ut till medlemmar via mejl.
Medlemmarna kan anmäla sig på förhand via info@secnet.se.


NÄTVERKSTRÄFFAR 2021

Q 1: 11 mars – årsstämma
Q2: 4 maj – Framtidens säkerhetschef – Ulf Rönndahl
Q3: 15 september kl 13 – 16 onlineseminarium om påverkansoperationer, gatubarnen i Sverige m m
Q4: 17 november kl 8.30-10.00 – om Urban säkerhet och ransomwareattacken mot Coop.

NÄTVERKSTRÄFFAR och MÖTEN 2022
20 januari kl 16.30: Kriminalitet och avhopparverksamhet. Lokal: Posthuset, Vasagatan 28. Därefter after work på närliggande hotell. Det går även att ansluta online!
18 mars: Säkerhetskonferens
25 oktoberBLI MEDLEM FÖR FULL TILLGÅNG TILL ALLA AKTIVITETER

Normalt har SECNET en aktivitet i kvartalet, vanligtvis i Stockholm, men vi håller hela tiden på att försöka arrangera aktiviteter på andra orter med hjälp och stöd av lokala medlemmar.


Som medlem kommer du fortlöpande att få information kring alla aktiviteter i SECNETs regi. Bli medlem här.

Vill du veta mer om vårt medlemskap?

Samlingsplatsen för Sveriges säkerhetsproffs. Ideel förening och professionellt nätverk sedan 1995

SOCIALA MEDIER

SECNET driver en sluten grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

SECNET på LinkedIn

INFORMATION

Om SECNET
Aktiviteter
Utbildning
Värdegrunder