Aktiviteter

Nätverksträff den 28 september kl 17.00

Hotet mot dig och din säkerhet”
Gabriella Fennimore, säkerhetsspecialist och ledamot i styrelsen, föreläser om ökad medvetenhet kring säkerhet genom att belysa riskerna för den enskilde personen. Hon kommer att ge tips på åtgärder och hur ni kan minska er egen exponering – och därmed minska risken för att utsättas för brott. Föreläsningen tar upp både fysiska och it-relaterade risker och hot.

Välkommen online eller på plats i Posthuset, torsdagen den 28 september kl 17-18. Anmälan görs till info@secnet.se senast den 21 september.

Nätverksträff den 28 september kl 17.00

Välkommen till höstens första nätverksträff

Programinformation kommer inom kort – du kan komma till Posthuset i Stockholm eller ansluta online!


Anmäl dig på info@secnet.se.

Extra nätverksträff online 20 juni

Den 20 juni deltog ett antal medlemmar från Secnet online på Företagsuniversitetets kvällsföreläsning för deltagarna i Krisledning – diplomutbildning om krishantering med en personlig touch. Joakim Peimer från Framtidskraften föreläste om ”Kris, krishantering och krisledning- Perspektiv på fenomenet kris via en verklig PDV-händelse” och lyfte frågeställningen: Vad händer hos den drabbade, hos familjen och på arbetet? För precis ett år sedan utsattes han för en våldsam knivattack i ett parkeringshus i Västerås – en händelse om bokstavligen höll på att kosta honom livet. Han skildrade händelsen, vägen tillbaka och familjens krishantering och krisreaktioner.

Säkerhetskonferensen 15-16 mars 2023

2023 års säkerhetskonferens genomfördes den 15 och 16 mars 2023 på Tekniska museet i Stockholm och online. Temat var eventsäkerhet och säkerhet i offentliga miljöer.

Säkerhetskonferensen i september 2022

Den 22-23 september 2022 genomfördes Säkerhetskonferensen på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, eller online! Temat var Sveriges totalförsvar.

Intressant om trygghetsarbete och personalsäkerhet

Den 1 september genomfördes en nätverksträff på temat säkerhets- och trygghetsarbete och personalsäkerhet. Föreläsare var Li Jansson från Säkerhetsföretagen och Susan Bergman från Combitech. Deras presentationer sänds ut till alla som deltog!

Li Jansson från Säkerhetsföretagen gav en bild av nuvarande och framtida säkerhetsläge och utmaningar.
Susan Bergman informerade om säkerhetsprövning.

Nätverksträffar 2023

15 mars: Årsstämma med efterföljande föreläsning av Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare Sverige om hot och våld inom idrotten.
16 mars: Säkerhetskonferensen – tema evenemang och säkerhet
27 april: Nätverksträff online kl 17-18

20 juni: Kris, krishantering och krisledning – Perspektiv på fenomenet kris via en verklig PDV-händelse online kl 17.15
28 september: Nätverksträff om ”Hotet mot dig och din säkerhet” – på Posthuset+online kl 17.00-18.00
26 oktober: Nätverksträff online Tema: Bedrägerier och AI-bedrägerier; föreläsare Jan Olsson, Polisen
23 november: Nätverksträff på Posthuset+online kl 17.00 Tema: Korruptionen i Sverige; föreläsare Ulrik Åshuvud, generalsekreterare i Transparency International Sweden.

Boka dig på info@secnet.se och vid de kombinerade träffarna vill vi att du meddelar om du deltar fysiskt eller online.BLI MEDLEM FÖR FULL TILLGÅNG TILL ALLA AKTIVITETER

Normalt har SECNET en aktivitet i kvartalet, vanligtvis i Stockholm, men vi håller hela tiden på att försöka arrangera aktiviteter på andra orter med hjälp och stöd av lokala medlemmar.


Som medlem kommer du fortlöpande att få information kring alla aktiviteter i SECNETs regi. Bli medlem här.

Vill du veta mer om vårt medlemskap?

Samlingsplatsen för Sveriges säkerhetsproffs. Ideel förening och professionellt nätverk sedan 1995

SOCIALA MEDIER

SECNET driver en sluten grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

SECNET på LinkedIn

INFORMATION

Om SECNET
Aktiviteter
Utbildning
Värdegrunder