Aktiviteter


NÄTVERKSTRÄFF I NOVEMBER:
Ransomwareattack mot Coop

Välkomna till nätverksträffen den 17 november kl 8.30-10.00! Temat är Ransomwareattacken mot Coop och föreläsare är koncernsäkerhetschef Ola Jörgensen. Allt startade med en automatisk och till synes rutinmässig uppdatering av programvarorna till kassorna. Uppdateringen visade sig dock vara en skadlig kod som krypterade alla system! Nu berättar Ola mer om konsekvenserna, krisledningen, hur krisen hanterades utifrån ett driftperspektiv och vilka lärdomar som dragits!

Träffen kommer att vara fysisk men med möjlighet att ansluta online. Boka datumet redan nu – mer information kommer!
Anmälan snarast till: info@secnet.se


NÄTVERKSTRÄFF, TERRORISM OCH KULTURELL FÖRSTÅELSE

Nätverksträff med fokus på terrorism och kulturell förståelse med Erik Lewin på Vesper Group, skjuts på framtiden. Nätverksträffen kommer att arrangeras när det åter är tillåtet att samla fler än åtta personer. Den sker i samverkan med pågående säkerhetsutbildningar vid Företagsuniversitetet. Det är begränsat antal platser med avstånd mellan sittplatserna.


Information och inbjudan kommer att sändas ut till medlemmar via mejl.
Medlemmarna kan anmäla sig på förhand via info@secnet.se.


NÄTVERKSTRÄFFAR 2021

Q 1: 11 mars – årsstämma
Q2: 4 maj – Framtidens säkerhetschef – Ulf Rönndahl
Q3: 15 september kl 13 – 16 onlineseminarium om påverkansoperationer, gatubarnen i Sverige m m
Q4: 17 november kl 8.30-10.00BLI MEDLEM FÖR FULL TILLGÅNG TILL ALLA AKTIVITETER

Normalt har SECNET en aktivitet i kvartalet, vanligtvis i Stockholm, men vi håller hela tiden på att försöka arrangera aktiviteter på andra orter med hjälp och stöd av lokala medlemmar.


Som medlem kommer du fortlöpande att få information kring alla aktiviteter i SECNETs regi. Bli medlem här.

Vill du veta mer om vårt medlemskap?

Samlingsplatsen för Sveriges säkerhetsproffs. Ideel förening och professionellt nätverk sedan 1995

SOCIALA MEDIER

SECNET driver en sluten grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

SECNET på LinkedIn

INFORMATION

Om SECNET
Aktiviteter
Utbildning
Värdegrunder