Aktiviteter

Nätverksträff den 15 december online

Personsäkerhet på SVT
Att vara journalist på SVT innebär att du befinner dig i tittarnas vardagsrum – har världen förändrats för journalister och i så fall på vilket sätt? Är yrket ett kall på så sätt att journalisten alltid måste vara uppkopplad? Vad händer i vardagen?
Hur möter SVT hot och hat mot journalister och vad kan man göra åt den tillvaro som blir alltmer digital, tillgänglig och anonymiserad?
Vilka utmaningar står SVT inför och vilka är de tre bästa tipsen?
Allt detta berättar Christina Boman om på nästa nätverksträff, som går online, den 15 december! Hon har 30 års erfarenhet från säkerhets-, kris- och beredskapsarbete.

Nätverksträffen pågår kl 16.30-18.00, länk kommer samma dag. Anmäl dig på info@secnet.se senast den 10 december!

Säkerhetskonferensen i september

Den 22-23 september genomfördes Säkerhetskonferensen på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, eller online! Temat var Sveriges totalförsvar.

Intressant om trygghetsarbete och personalsäkerhet

Den 1 september genomfördes en nätverksträff på temat säkerhets- och trygghetsarbete och personalsäkerhet. Föreläsare var Li Jansson från Säkerhetsföretagen och Susan Bergman från Combitech. Deras presentationer sänds ut till alla som deltog!

Li Jansson från Säkerhetsföretagen gav en bild av nuvarande och framtida säkerhetsläge och utmaningar.
Susan Bergman informerade om säkerhetsprövning.

Nätverksträffar 2023

15 mars: Årsstämma med efterföljande middag
16 mars: Säkerhetskonferensen – tema evenemang och säkerhet
27 april: Nätverksträff online
28 september: Nätverksträff på Posthuset+online
26 oktober: Nätverksträff online
23 november: Nätverksträff på Posthuset+online

Boka dig på info@secnet.se och vid de kombinerade träffarna vill vi att du meddelar om du deltar fysiskt eller online.BLI MEDLEM FÖR FULL TILLGÅNG TILL ALLA AKTIVITETER

Normalt har SECNET en aktivitet i kvartalet, vanligtvis i Stockholm, men vi håller hela tiden på att försöka arrangera aktiviteter på andra orter med hjälp och stöd av lokala medlemmar.


Som medlem kommer du fortlöpande att få information kring alla aktiviteter i SECNETs regi. Bli medlem här.

Vill du veta mer om vårt medlemskap?

Samlingsplatsen för Sveriges säkerhetsproffs. Ideel förening och professionellt nätverk sedan 1995

SOCIALA MEDIER

SECNET driver en sluten grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

SECNET på LinkedIn

INFORMATION

Om SECNET
Aktiviteter
Utbildning
Värdegrunder