Aktiviteter

Årsstämma och Säkerhetskonferens 14 mars 2024

Välkommen till årsstämman kl 11.00 och påföljande Säkerhetskonferens kl 13.00 på Tekniska muséet. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar tar Säkerhetskonferensen vid. Vi får bland annat lyssna på journalisten och författaren Lasse Wierup, Polisens säkerhets- och säkerhetsskyddschef Ari Stenman samt Jan Persson, säkerhetsexpert och författare till boken Klanerna, som han har skrivit tillsammans med journalisten Johannes Wahlström. Det kommer förstås bland annat handla om organiserad brottslighet.

Anmälan görs till info@secnet.se.

Deltagande online kostar 100 kronor och deltagande på plats exklusive middag kostar 300 kronor, med middag 400 kronorl
Länk skickas ut någon dag innan!


TIDIGARE TRÄFFAR

Bakgrundskontroller
Den 15 februari 2024 hade Secnet digitalt besök av Daniel Nordskott från Nordic Level Group. Han är expert inom bakgrundskontroller med sju års erfarenhet från säkerhetskonsultbranschen och en bred bakgrund inom säkerhet och näringsliv. Han tog upp aktuella frågor relaterat till bakgrundskontroller; När kan man kontrollera befintlig personal? Vilka motsättningar finns mellan krav kring brottsförebyggande åtgärder och GDPR?

Korruptionen i Sverige
I november 2023 hade Secnet besök av Ulrik Åshuvud, generalsekreterare i Transparency International Sweden, som talade om korruptionen i Sverige.

Bedrägerier och AI-bedrägerier” digital nätverksträff


Rekordmånga deltog online på nätverksträffen. Föreläsare varJan Olsson från Polisen. Han arbetar på polisens Nationella IT-brottscentrum och är expert på cyberbrott och bedrägerier och medverkar ofta i media som expert inom dessa två områden. Han deltar också i det internationella polissamarbetet inom Europol och Interpol. 2022 fick han utmärkelsen ”Årets Säkerhetsprofil”. 

Hans budskap var bland annat: Flerfaktorsautentisering är angeläget liksom att ta sig omaket att byta lösenord mellan varven!

Nätverksträffen den 28 september:

Gabriella Fennimore talade på nätverksträffen om säkerhet och den personliga säkerheten. Det var en gemensam föreläsning på plats och online med rekordmånga deltagare!


Extra nätverksträff online 20 juni

Den 20 juni deltog ett antal medlemmar från Secnet online på Företagsuniversitetets kvällsföreläsning för deltagarna i Krisledning – diplomutbildning om krishantering med en personlig touch. Joakim Peimer från Framtidskraften föreläste om ”Kris, krishantering och krisledning- Perspektiv på fenomenet kris via en verklig PDV-händelse” och lyfte frågeställningen: Vad händer hos den drabbade, hos familjen och på arbetet? För precis ett år sedan utsattes han för en våldsam knivattack i ett parkeringshus i Västerås – en händelse om bokstavligen höll på att kosta honom livet. Han skildrade händelsen, vägen tillbaka och familjens krishantering och krisreaktioner.

Säkerhetskonferensen 15-16 mars 2023

2023 års säkerhetskonferens genomfördes den 15 och 16 mars 2023 på Tekniska museet i Stockholm och online. Temat var eventsäkerhet och säkerhet i offentliga miljöer.

Säkerhetskonferensen i september 2022

Den 22-23 september 2022 genomfördes Säkerhetskonferensen på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, eller online! Temat var Sveriges totalförsvar.

Intressant om trygghetsarbete och personalsäkerhet

Den 1 september genomfördes en nätverksträff på temat säkerhets- och trygghetsarbete och personalsäkerhet. Föreläsare var Li Jansson från Säkerhetsföretagen och Susan Bergman från Combitech. Deras presentationer sänds ut till alla som deltog!

Li Jansson från Säkerhetsföretagen gav en bild av nuvarande och framtida säkerhetsläge och utmaningar.
Susan Bergman informerade om säkerhetsprövning.

Nätverksträffar 2024

15 februari kl 17-18: Nätverksträff med föreläsning online
14 mars heldag: Årsstämma kl 11.00 och säkerhetskonferens från kl 13.00 med middag på Tekniska muséet.
15 maj kl 16.00-17.00: Nätverksträff med föreläsning online
5 september kl 16.00-17.00: Nätverksträff med föreläsning fysiskt i Posthuset och online
23 oktober: Nätverksaktivitet på SKYDD2024
14 november kl 16.00-17.00: Nätverksträff med föreläsning online
(Med reservation för ev ändringar)

Boka dig på info@secnet.se och vid de kombinerade träffarna vill vi att du meddelar om du deltar fysiskt eller online.BLI MEDLEM FÖR FULL TILLGÅNG TILL ALLA AKTIVITETER


Som medlem kommer du fortlöpande att få information kring alla aktiviteter i SECNETs regi. Bli medlem här.

Vill du veta mer om vårt medlemskap?

Samlingsplatsen för Sveriges säkerhetsproffs. Ideel förening och professionellt nätverk sedan 1995

SOCIALA MEDIER

SECNET driver en sluten grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

SECNET på LinkedIn

INFORMATION

Om SECNET
Aktiviteter
Utbildning
Värdegrunder