Professionalitet, delaktighet och kompetens

Samlingsplatsen
för sveriges sÄkerhetsproffs

INTRODUKTION

Ett exklusivt nätverk för säkerhetspersonal

SECNET är på väg att bli ett modernt och exklusivt nätverk för säkerhetspersonal. Genom SECNET kan säkerhetskollegor träffas under lite lättsammare former och få kontinuerlig kompetensutveckling och inspiration

SECNET bildades 1995 och hade sitt första årsmöte 1996. I nätverket finns medlemmar från både offentlig och privat sektor och från hela landet

Värdegrunder

Våra värdegrunder avspeglar den vilja och avsikt som föreningens medlemmar har på sin yrkesroll och som medlem i föreningen


Professionalitet

Delaktighet

Kompetens

Vi står för professionalitet, delaktighet och kompetens

Nätverket SECNET

Kommande aktiviteter

Nätverksträff 26 oktober inställd

Träffen på Tekniska Museet i Stockholm den 26 oktober skjuts fram. På ett möte 2023 kommer Lena Sahlin från Riksidrottsförbundet att ge en bild av idrottsvärlden och dess hot och våld och matchfixning men även hur man arbetar med trygga idrottsevenemang och krishantering. Läs mer under ”Aktiviteter”.

Nätverksträff den 15 december

Årets sista nätverksträff genomförs den 15 december 2022. Mer information kommer inom kort!

#sverigessäkerhetschefer

Lyssna på Sveriges säkerhetschefer

I podden Sveriges säkerhetschefer, som produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Secnet, Qnet och Aktuell Säkerhet, möter vi landets säkerhetschefer. Nytt avsnitt var tredje vecka. Under ”Nyheter” här på hemsidan får du information om när varje avsnitt publiceras. Läs mer.

Vill du veta mer om vårt medlemskap?

Samlingsplatsen för Sveriges säkerhetsproffs. Ideel förening och professionellt nätverk sedan 1995

SOCIALA MEDIER

SECNET driver en sluten grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

SECNET på LinkedIn

INFORMATION

Om SECNET
Aktiviteter
Utbildning
Värdegrunder