Professionalitet, delaktighet och kompetens

Samlingsplatsen
för sveriges sÄkerhetsproffs

INTRODUKTION

Ett exklusivt nätverk för säkerhetspersonal

SECNET är på väg att bli ett modernt och exklusivt nätverk för säkerhetspersonal. Genom SECNET kan säkerhetskollegor träffas under lite lättsammare former och få kontinuerlig kompetensutveckling och inspiration

SECNET bildades 1995 och hade sitt första årsmöte 1996. I nätverket finns medlemmar från både offentlig och privat sektor och från hela landet

Värdegrunder

Våra värdegrunder avspeglar den vilja och avsikt som föreningens medlemmar har på sin yrkesroll och som medlem i föreningen


Professionalitet

Avser de förväntningar som föreningen SECNET har på individen i sin yrkesroll, att vara ett föredöme med ansvar och integritet


Delaktighet

Avser den enskilde medlemmens bidrag till att utveckla professionen.
Detta uppnås genom engagemang, initiativ och samverkan


Kompetens

Avser föreningens förväntningar på de individuella kvalitéerna som svarar upp till säkerhetspersonalen, kunskap, kvalitet och utveckling

Vi står för professionalitet, delaktighet och kompetens

Nätverket SECNET

Kommande aktiviteter

ÅRSMÖTET GENOMFÖRDES DEN 11 MARS

Årsmötet blev ett onlineevent torsdagen den 11 mars 2021 kl 15.00 med en efterföljande crash course i säkerhetsskydd av Marie Louise Arendt. Säkerhetskonferensen skjuts däremot på framtiden med anledning av pandemin och alla restriktioner. Läs mer om årsmötet här. Den nya styrelsen presenteras här.

NÄTVERKSTRÄFF 17 november

Onsdagen den 17 november kl. 08.00-09.30 är det dags för ännu en nätverksträff, förmodligen fysisk men med möjlighet att ansluta online. Den är gången föreläser Ola Jörgensen, koncernsäkerhetschef på Coop om ransomwareattacken mot Coop i somras. Läs mer under ”Aktiviteter”.

#sverigessäkerhetschefer

Lyssna på Sveriges säkerhetschefer

I podden Sveriges säkerhetschefer, som produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Secnet, Qnet och Aktuell Säkerhet, möter vi landets säkerhetschefer. Nytt avsnitt var tredje vecka. Under ”Nyheter” här på hemsidan får du information om när varje avsnitt publiceras. Läs mer.

Vill du veta mer om vårt medlemskap?

Samlingsplatsen för Sveriges säkerhetsproffs. Ideel förening och professionellt nätverk sedan 1995

SOCIALA MEDIER

SECNET driver en sluten grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

SECNET på LinkedIn

INFORMATION

Om SECNET
Aktiviteter
Utbildning
Värdegrunder