Professionalitet, delaktighet och kompetens

Samlingsplatsen
för sveriges sÄkerhetsproffs

INTRODUKTION

Ett exklusivt nätverk för säkerhetspersonal

SECNET är ett modernt och exklusivt nätverk för säkerhetspersonal. Genom SECNET kan säkerhetskollegor träffas under lite lättsammare former och få kontinuerlig kompetensutveckling och inspiration

SECNET bildades 1995 och hade sitt första årsmöte 1996. I nätverket finns idag medlemmar från både offentlig och privat sektor och från hela landet

Värdegrunder

Våra värdegrunder avspeglar den vilja och avsikt som föreningens medlemmar har på sin yrkesroll och som medlem i föreningen


Professionalitet

Avser de förväntningar som föreningen SECNET har på individen i sin yrkesroll, att vara ett föredöme med ansvar och integritet


Delaktighet

Avser den enskilde medlemmens bidrag till att utveckla professionen.
Detta uppnås genom engagemang, initiativ och samverkan


Kompetens

Avser föreningens förväntningar på de individuella kvalitéerna som svarar upp till säkerhetspersonalen, kunskap, kvalitet och utveckling

Vi står för professionalitet, delaktighet och kompetens

Nätverket SECNET

Kommande aktiviteter

SÄKERHETSKONFERENS 2020

17-18 september. (Ursprungligen planerad till 12-13 mars). Läs mer.

NÄTVERKSTRÄFF, SKYDD 2020

21 oktober 2020. Nätverksträff i samband med Skydd 2020 i Älvsjö. Läs mer.

NÄTVERKSTRÄFF, TERRORISM OCH KULTURELL FÖRSTÅELSE

11 november 2020. Med föreläsare Erik Lewin, vd på Vesper Group. Läs mer.

Vill du veta mer om vårt medlemskap?

Samlingsplatsen för Sveriges säkerhetsproffs. Ideel förening och professionellt nätverk sedan 1995

SOCIALA MEDIER

SECNET driver en sluten grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

SECNET på LinkedIn

INFORMATION

Om SECNET
Aktiviteter
Utbildning
Värdegrunder