Utbildning

Villkor för medlemskap är att man har genomgått utbildningar som sträcker sig över minst tre månader eller certifieringar vid Företagsuniversitetet.

Personer som gått andra säkerhetsutbildningar kan ansöka om medlemskap men behörigheten stärks då genom utbildningsbevis och cv och prövas av styrelsen.

Nedan finns några exempel på utbildningar som ger behörighet att söka medlemskap.


SÄKERHETSCHEF – DIPLOMUTBILDNING

Företagsuniversitetet erbjuder marknadens mest erkända säkerhetschefsutbildning. Under 28 dagar fördelade på sju månader får du möjlighet att bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper.


INTRODUKTION TILL SÄKERHETSVETENSKAP

Utbildningen, som genomförs i samarbete mellan Lunds universitet och Företagsuniversitetet, introducerar vetenskapliga grunder för ett organisatoriskt säkerhetsarbete. Syftet är att stärka deltagarnas förmåga att leda och bedriva ett effektivt systematiskt säkerhetsarbete.


DIPLOMERAD SÄKERHETSSKYDDSCHEF

I den här skräddarsydda utbildningen ges en övergripande bild av säkerhetsskyddslagstiftningen, angränsande lagstiftning och hur man tillämpar och leder säkerhetsskyddsarbetet bästa och mest optimalt.

Du får bland annat lära dig att göra säkerhetsanalyser och säkerhetsplanering, identifiera säkerhetskänslig verksamhet och skyddsvärda tillgångar. Du får också djup insikt i hur er verksamhet kan belysa hotbilder och lära dig hur du gör säkerhetsskyddet till en integrerad del av organisationens systematiska säkerhetsarbete.

Läs mer hos Företagsuniversitetet.

KRISLEDNING – DIPLOMUTBILDNING

Krisledning – diplomutbildning ger grundläggande teoretisk kunskap om krisledning och kriskommunikation men även fördjupad insikt om hur individer påverkas vid en kris, om krisledningsorganisationens struktur, styrande, dokument och strategisk, taktisk och operativ ledning.

Läs mer hos Företagsuniversitetet.


SÄKERHETSSAMORDNARE

För att skapa ett fungerande skydd mot risker som kan leda till skada och förluster behövs goda kunskaper om riskhantering, krisplanering samt inom fysisk-, brand-, person- och informationssäkerhet.

Diplomutbildningen Säkerhetssamordnare ger de kunskaper som krävs för att du ska kunna bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete.


RISK MANAGER – DIPLOMUTBILDNING

Kursen ”Risk Manager – diplomutbildning” bygger på forskning, som bryts ned till praktisk erfarenhet och konkret insikt om hur arbetet ska göras operativt. Efter kursen ska du som är riskansvarig ha fått handfasta verktyg som går att applicera i ditt arbete på en gång och som leder till en modern och professionell riskhantering.


CPP, CERTIFIED PROTECTION PROFESSIONAL

Företagsuniversitetet och ASIS svenska chapter, 197, kan genom ett unikt samarbete erbjuda en förberedelsekurs för CPP. Genom nio regelbundna eftermiddagsträffar och en stor mängd hemstudier, kommer du ha avsevärt mycket lättare att klara av CPP-provet och därmed få din certifiering.

Den utgör ett bevis på dina djupa kunskaper inom security management på internationell nivå och stärker ditt cv avsevärt.

Läs mer hos Företagsuniversitetet.SÄKERHETS- OCH TRYGGHETSKOORDINATOR

Utbildningen förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex:

– Säkerhets- och trygghetskoordinator
– Säkerhetssamordnare
– Säkerhetskonsult
– Säkerhetschef
– Beredskapssamordnare
– Projektledare inom säkerhet och trygghet
– Säkerhetsledare vid evenemang

Läs mer hos Företagsuniversitetet.

DIPLOMERAD INFORMATIONSSÄKERHETSCHEF
– fördjupning inom informations- och cybersäkerhet för
befintliga och blivande CISOs – 8 dagar i 4 block

  • Begrepp, standarder och lagar inom informationssäkerhet
  • Teknik och antagonistiska hot
  • Sourcingstrategi, management och trender
  • Rollen som informationssäkerhetschef/CISO

Vill du veta mer om vårt medlemskap?

Samlingsplatsen för Sveriges säkerhetsproffs. Ideel förening och professionellt nätverk sedan 1995

SOCIALA MEDIER

SECNET driver en sluten grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

SECNET på LinkedIn

INFORMATION

Om SECNET
Aktiviteter
Utbildning
Värdegrunder