Kalendarium

24-25 oktober

SECTECH med Säkerhetsbanketten

Stockholmsmässan

24 november

Qnetdagen
Aulan, Posthuset, Vasagatan 28
Arrangör: Qnet

28 november

Aulan, Posthuset, Vasagatan 28
Arrangör: Företagsuniversitetet