Pandemin

I likhet med alla andra funktioner i samhället påverkas vår verksamhet av den pågående pandemin (Covid-19). Detta har fått till följd att den planerade verksamheten för 2020 har inte kunnat genomföras, dels beroende på myndigheternas restriktioner, dels att företagen/myndigheterna avråder sina anställda att resa eller delta i aktiviteter utöver den egna verksamheten.

Hur fortsättningen blir under 2021 är högst osäkert. Vi har planerat att genomföra en säkerhetskonferens och en nätverksträff varje kvartal under året vilka framgår under ”Aktiviteter”. Vi kommer att fortlöpande informera kring utvecklingen kring våra planer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *