Bli medlem

MEDLEMSKAP I SECNET

Naturlig samlingsplats för Sveriges säkerhetsproffs

Bli medlem i SECNET och få ett exklusivt nätverk med säkerhetspersonal från runt om i landet, som i princip alla har gått en lite längre utbildning hos Företagsuniversitetet. Även du som har motsvarande utbildning och yrkeserfarenhet kan efter prövning antas som medlem.

Genom SECNET kan branschkollegor fortsätta att träffas under lite lättsammare former och samtidigt få kompetensutveckling och inspiration – något som ligger helt i linje med tesen om livslångt lärande.

Regler för medlemskap

Syftet med nätverket är att skapa förutsättningar för medlemmarna att få erfarenhetsutbyte med andra gällande säkerhetsfrågor. Detta sker genom nätverksträffar, föreläsningar och en gemensam social plattform.

Villkor för medlemskap är att man har genomgått säkerhetsutbildningar eller certifieringar vid Företagsuniversitetet, eller motsvarande utbildningar eller certifieringar vid andra utbildningsorgan.

Yrkeserfarenheten och utbildningar utanför Företagsuniversitetet ska kunna styrkas genom cv eller intyg.

Inför antagning till medlem kommer även lämplighet att vägas in av SECNET’s styrelse. Ett accepterande av SECNETs värdegrunder är en förutsättning för medlemskap.

Yh
För Yh-utbildade kan medlemskap sökas så snart den sökande har genomgått utbildningen.

Läs mer här:

Om du är intresserad av att bli medlem i SECNET, kontakta oss via mejl eller ladda ner formuläret direkt här.

SECNET leds av en styrelse som väljs av medlemmarna vid årsstämman i mars varje år. Företagsuniversitetet är representerat i styrelsen.

Läs SECNETs integritetspolicy här (PDF).

Antalet medlemmar är cirka 300 personer.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL: info@secnet.se

Medlemsavgiften är 450 kronor.


MEDLEMSKAP I SECNET

Nätverkets mål


RELEVANS

Att vara den naturliga och mest relevanta samlingspunkten för Sveriges utbildade säkerhetsproffs. En viktig framgångsfaktor är kompetens och ett stort nätverk vilket även gäller kvalificerat säkerhetsarbete, där finns SECNET.


UTVECKLING

Att aktivt verka för utveckling av utbildning inom säkerhetsområdet.


KOMPETENS

Att vidmakthålla och öka kompetensen hos medlemmarna, vilket sker via nätverksträffar och andra sammankomster inom SECNET.


STÖD

Att medlemmarna oberoende av anställningsförhållande ska stötta och hjälpa varandra i säkerhetsarbetet.

Samlingsplatsen för Sveriges säkerhetsproffs. Ideel förening och professionellt nätverk sedan 1995

SOCIALA MEDIER

SECNET driver en sluten grupp på LinkedIn för föreningens medlemmar.

SECNET på LinkedIn

INFORMATION

Om SECNET
Aktiviteter
Utbildning
Värdegrunder