Möt Annika Liljemark på SAAB

I podden Sveriges säkerhetschefer möter vi landets säkerhetschefer för att belysa yrkesrollen nu och framöver. Den här gången fortsätter vi med försvarsinriktningen och möter Annika Liljemark, koncernsäkerhetschef på SAAB, som är i en stark tillväxtfas.

Nyfikenhet, närhet och nätverk. Det är tre viktiga ledord för Annika Liljemark, koncernsäkerhetschef på SAAB med funktionellt ansvar att leda säkerheten i hela koncernen globalt tillika linjechef för koncernstabsfunktionen, Group Security, och säkerhetsskyddschef för SAAB AB.

SAABs vision är allas människors rätt att känna trygghet, något som inte bara hela bolaget bottnar i, utan även Annika själv. Hon berättar att hon känner sig stolt över sitt arbete men framför allt över bolagets arbete i stort.

SAAB verkar i 100 länder och har ungefär 22 000 anställda men är också i en tillväxtfas. Verksamheten omfattar allt från stridsflygplan till u-båtar och rymdresor. I fjol landade omsättningen på 51 miljarder kronor. Bolaget består av de fyra områdena Aeronautics, Dynamics, Surveillance och Kockums.

Säkerhetsorganisationen består av en central organisation, fyra arbetsområden med egna säkerhetsfunktioner och verksamhet i ett antal länder varav vissa har egna säkerhetsfunktioner.

Annika Liljemark har arbetat på SAAB i 10 år, efter totalt 23 år inom polisen, varav 17 på olika positioner på Säpo. Det mest stimulerande i det nuvarande arbetet tycker hon är att det händer saker hela tiden i den starkt reglerade branschen, som har både hög och allvarlig hotbild.

Hon beskriver arbetet som ”svårt, utmanande, roligt och stimulerande” och vill arbeta proaktivt och analysdrivet och gärna med nulägesbilder för att skapa bör-bilder.

Podden Sveriges säkerhetschefer produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med bl a Secnet. Den finns där poddar finns!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *