Möt Tobias på Stockholm Live

I podden Sveriges säkerhetschefer möter vi landets säkerhetschefer för att belysa yrkesrollen nu och framöver. Vi vänder oss till alla som brinner för säkerhet och trygghet och som vill säkra verksamhetens affär. I det här avsnittet träffar vi en av Stockholm Lives två säkerhetschefer, Tobias Runnfeldt.

Tobias Runnfeldt arbetar på Stockholm Live sedan lite mer än ett år och arbetade innan dess först som säkerhetschef och sedan som avdelningschef för evenemang och säkerhet på Skansen i elva år.

Han beskriver sitt arbete som en ”diversehandel av rang” och berättar om säkerhetsarbetet inför och under såväl sport- som musik- och företagsevenemang. Den gemensamma nämnaren är att han vill vara med och bidra till olika typer av gästupplevelser.

Stockholm Live har 90-talet anställda och hanterar 3,5 miljoner besökare på 600 evenemang på sina olika arenor varje år. Tobias ”paradgrenar” är bland annat systematiskt brandskyddsarbete, skalskydd, krisledning, att bygga säkerhetsorganisationer och att göra säkerhetsrevisioner. Den största utmaningen är att ha en bra balans mellan strategiskt och operativt arbete.

Tobias ger även en bild av åren på Skansen med de utmaningar som allsångskvällar, nationaldagsfirande, konserter och nyårsfirande medförde.

Själv tycker han att det är viktigt att förstå affärsutveckling och att säkerhet tillåts komma in i ett tidigt skede i olika projekt för att motverka överraskningar senare. Han drivs av att ha fungerande processer och att hitta systematik i komplexa sammanhang. Generellt tycker han att en säkerhetschef ska vara nyfiken, lyhörd och lugn.

Podden Sveriges Säkerhetschefer finns där poddar finns, bland annat på Spotify och Apple podcasts och produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet, Secnet och Qnet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *