KVÄLLSFÖRELÄSNING OM TERRORISM

Missade du förra gången Företagsuniversitetet och SECNET arrangerade föreläsningen Terrorism och kulturell förståelse? Nu finns ett nytt tillfälle: Onsdagen den 11 november, kl 16.30-19.00-19.30 på Quality Globe Hotel.

Föreläsare är Erik Lewin, vd på Vesper Group. Erik var tidigare vd på säkerhetsföretaget 2Secure Sverige. Han har drygt 25 års erfarenhet som officer och säkerhetsrådgivare i Mellanöstern, Centralasien men även Sverige. Erik var också och med utvecklade specialförbanden i Försvarsmakten i mitten av 90-talet.

Under 2000-talet arbetade han för brittiska säkerhetsföretag i Irak och Afghanistan. Under dessa turbulenta år, i skuggan av Irakkriget, skapade han sig en bestämd uppfattning om hur arbetet i säkerhetsbranschen inte kan eller får fungera. Erfarenheterna därifrån har blivit ett rättesnöre för det principiella arbete han sedan dess drivit för att påverka säkerhetsbranschen i en god riktning.

Erik bidrog med kunskap kring de kulturella krockar som uppstod under migrationsvågen 2015-2016 då han volontärarbetade i ledningsgrupper på svenska asyl- och flyktingmottagningar, Han föreläser regelbundet för kommuner, landsting och polisen om ”Terrorism – Om/när terrordåd drabbar en” och ”Säkerhet ur ett kulturellt perspektiv”.

  • Om terrorn drabbar oss – att förbereda sig
  • Säkerhet är att förstå och se med andras ögon, ett kulturellt perspektiv
  • Framtida hot, nya arenor och farhågor

Erik Lewin har också skrivit tre romaner med säkerhetsparadigm i fokus som tillsammans har sålt över 65 000 ex.

Begränsat antal platser – först till kvarn!

OSA senast måndagen den 26 oktober till info@secnet.se